Privacy en Cookiebeleid

Dit is de privacyverklaring van Uitvaartondernemer-Haarlem.nl (onderdeel van Mavendo Uitvaartzorg, hierna te noemen “Mavendo”). Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen uitoefenen. Daarom vinden we het belangrijk dat u weet wat wij met uw gegevens doen, en hoe we ze beschermen tegen misbruik van derden. Dat leest u in deze verklaring.

Mavendo Uitvaartzorg, gevestigd aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan 363A in Schiedam, is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar klanten. We zijn verplicht ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Sommige persoonsgegevens laten we door andere bedrijven verwerken. Met deze bedrijven heeft Mavendo overeenkomsten gesloten die het verwerken van de persoonsgegevens volgens de AVG regelen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Het opstellen van een offerte of voorbespreking.
 • Het regelen en verzorgen van de uitvaart, met de daarbij horende facetten.
 • Het opstellen van facturen en begrotingen m.b.t. de administratie.
 • Het regelen van de aangifte van overlijden bij de gemeente.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

We hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, IP adres, telefoonnummer, BSN en overige gegevens die u verstrekt voor het regelen van de uitvaart of die u invuld op onze website.

Telefoongesprekken

Wij kunnen opnames maken van de telefoongesprekken die we met u hebben. Deze opnames gebruiken we om onze (uitvaart-)medewerkers te trainen en te coachen, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld de telefoongesprekken op waarin een opdracht wordt gegeven. Dan kunnen we als het nodig is terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. Wij kunnen met deze informatie bijvoorbeeld ook de informatie op de website of de toelichtingen voor klanten aanvullen en verbeteren.

Hoe komen we aan uw gegevens?

U geeft de persoonsgegevens door aan de uitvaartverzorger. Mavendo Uitvaartzorg beheert uw gegeven die nodig zijn om de uitvaart te regelen. 

Wij leggen contactmomenten vast

Wij hebben contact met u per telefoon, via internet, e-mail, chat, apps of social media. Ook wordt er veel informatie uitgewisseld via brieven, e-mails en formulieren. De persoonsgegevens die wij van u of via e-mails/brieven krijgen, kunnen wij bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden of de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij gebruiken cookies op onze websites (Cookies)

Mavendo gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Google Analytics en Google Ads (Cookies)

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen. De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

 • Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Tracker.
 • Rechtsgrond voor verwerking: Toestemming.
 • Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.
 • Rechtsgrond voor doorgifte van persoonsgegevens: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

GA4 JavaScript: We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, waaronder informatie over de meest bezochte pagina’s, hoe lang hun bezoek duurde en of bezoekers foutmeldingen hebben ervaren. We gebruiken deze informatie om de kwaliteit,
effectiviteit en prestatie van onze website te verbeteren. Dit script wordt gebruikt door Google Analytics om waarden toe te wijzen aan de cookies die nodig zijn om deze informatie te verzamelen. Google Universal Analytics (analytics.js) JavaScript We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, waaronder informatie over de meest bezochte pagina’s, hoe lang hun bezoek duurde en of bezoekers foutmeldingen hebben ervaren. We gebruiken deze informatie om de kwaliteit, effectiviteit en prestatie van onze website te verbeteren. Dit script wordt gebruikt door Google Analytics om waarden toe te wijzen aan de cookies die nodig zijn om deze informatie te verzamelen.

Wie ontvangen uw gegevens?

Wij geven uw (persoons)-gegevens ook door aan andere bedrijven. Dit zijn onder andere onze samenwerkingspartners bij het verzorgen van de uitvaart (zoals bijvoorbeeld het crematorium of de begraafplaats, de drukker voor de rouwkaarten en/of de bloemist die het rouwbloemstuk moet bezorgen), gemeente(n), rouwvervoerder(s), dragersvereniging(en), bank- en verzekeringsinstellingen die betalingsverkeer regelen en eventuele uitvaartpolissen uitkeren en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven, zoals de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • U geeft zelf toestemming voor het gebruik van uw gegevens.
 • U heeft een overeenkomst met ons afgesloten voor het het regelen van de uitvaart.
 • Omdat we dit wettelijk verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Bij veel gegevens worden de wettelijke termijnen als minimum gehanteerd. Als er geen wettelijke termijn is, bewaart Mavendo de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in elk geval na de wettelijke termijn van onze dienstverlening verwijderd of onomkeerbaar anoniem gemaakt.

Heeft u vragen? Mail: info@mavendo.nl